Để gỡ khó cho Khu kinh tế Nhơn Hội, Bình Định đề nghị Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho địa phương được phê duyệt Hồ sơ đề xuất các khu vực phát triển đô thị phù hợp với Quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

nhon hoi 2944
Khu kinh tế Nhơn Hội

UBND tỉnh Bình Định vừa báo cáo Văn phòng Chính phủ về một số khó khăn, vướng mắc khi đầu tư, xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội.

Theo đó, UBND tỉnh này cho biết, theo quy định về trách nhiệm lập, phê duyệt hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thì Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Khu kinh tế Nhơn Hội sẽ được Bộ Xây dựng thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tuy vậy, nhằm tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế xã hội cũng như thuận lợi trong công tác kêu gọi, thu hút đầu tư, phát triển các dự án đô thị, bất động sản, UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ phân cấp về cho địa phương được phê duyệt Hồ sơ đề xuất các khu vực phát triển đô thị phù hợp với Quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Qua rà soát của địa phương này, đa số các dự án du lịch trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội có tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng trở lên, thuộc dự án nhóm A theo quy định tại Phụ lục 1 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

Theo đó, các thủ tục chuẩn bị đầu tư như thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy… đối với các dự án này đều do cơ quan chuyên môn ở Trung ương thẩm định.

UBND tỉnh cho rằng, việc triển khai các thủ tục thẩm định theo quy định hiện tại dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện và tốn kém rất nhiều chi phí cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đối với các công trình sử dụng vốn khác, cơ quan quản lý nhà nước nên thực hiện quản lý theo cấp công trình như các quy định trước đây (đối với Trung ương là cấp đặc biệt, cấp I; địa phương là cấp II trở xuống).

“Các quy định về phòng cháy chữa cháy hiện hành rất khắt khe, nhiều quy định, tần xuất kiểm tra của cơ quan chức năng rất dày dẫn đến doanh nghiệp phải mất nhiều thời gian và chi phí tuân thủ, đây là áp lực rất lớn trong bối cảnh khó khăn hiện nay”, UBND tỉnh Bình Định nêu khó khăn.

Do vậy, để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ dự án, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, UBND tỉnh Bình Định kiến nghị Chính phủ, Bộ Xây dựng quan tâm xem xét nội dung: “Phân cấp, ủy quyền, giao cho địa phương tổ chức thẩm định đối với các dự án sử dụng vốn khác có quy mô từ cấp I trở xuống, không phân biệt tổng mức đầu tư”; đồng thời, đề nghị cơ quan chức năng sớm điều chỉnh các quy định về phòng cháy, chữa cháy theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 220/CĐ-TTg ngày 5/4/2023 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy, đồng thời giảm tần suất kiểm tra hoặc công tác kiểm tra cần quy định tần suất phù hợp theo mức độ nguy cơ cháy theo từng ngành nghề.

Nguồn: baodautu.vn

All in one