Thành phố Đà Nẵng triển khai đấu giá 2 khu đất lớn tại phường Hoà Xuân (quận Cẩm Lệ), mục đích xây dựng dự án Viện Dưỡng lão và Trường liên cấp quốc tế.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã có thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 2 khu đất trên địa bàn phường Hoà Xuân (quận Cẩm Lệ).

Cụ thể, Khu đất ký hiệu A2-8 thuộc Khu E2 mở rộng (giai đoạn 1), thuộc phường Hoà Xuân (quận Cẩm Lệ). Khu đất này có 3 mặt tiền các đường các Trần Nam Trung, Trần Quốc Thảo, Liêm Lạc 5; với tổng diện tích là 10.964m2.

Khu thứ hai là khu đất ký hiệu A2-15 thuộc Khu E2 mở rộng (giai đoạn 1) cũng thuộc phường Hoà Xuân. Khu đất này có 4 mặt tiền, nằm trên các đường Trần Nam Trung, Lương Khắc Ninh, đường quy hoạch 10,5m và 7,5m; tổng diện tích là 18.698m2.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng, Khu đất ký hiệu A2-8 có mục đích cho thuê đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội, để đầu tư xây dựng dự án Viện Dưỡng lão. Đơn giá tính khởi điểm là 178.448 đồng/m2/năm; tiền sử dụng đất theo giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất là hơn 1,9 đồng/năm.

Trong khi đó, Khu đất ký hiệu A2-15 có có mục đích cho thuê là đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, dự án xây dựng Trường liên cấp quốc tế. Đơn giá tính khởi điểm là 177.268 đồng/m2/năm; tiền sử dụng đất theo giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất là hơn 3,3 tỷ đồng/năm.

5 5
Thành phố Đà Nẵng tổ chức đấu giá 2 khu đất trên địa bàn phường Hoà Xuân.

Hai khu đất đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng và không có tài sản gắn liền trên đất. Thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức đấu giá theo hình thức đấu giá trực tuyến.

Dự kiến trong năm 2023, Thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức đấu giá 26 khu đất lớn, 190 lô đất ở chia lô đã thông qua danh mục đấu giá quyền sử dụng đất của năm trước chuyển qua. Trong đó, 25 khu đất lớn dự kiến tổng số tiền thu hơn 3.238 tỷ đồng; 190 lô đất ở chia lô dự kiến thu hơn 569 tỷ đồng.

Trong năm 2022, TP.Đà Nẵng phê duyệt danh mục đấu giá 31 khu đất lớn và 200 lô đất ở chia lô. Trong đó, 7 khu đất lớn và 10 lô đất ở chia lô đã được phê duyệt giá khởi điểm. Kết quả đấu giá thành công 7 khu đất lớn, 5 lô đất ở chia lô, tổng số tiền thu về 258 tỷ đồng.

Nguồn: baodautu.vn

All in one