Thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt chủ trương đầu tư và đang kêu gọi đầu tư 3 dự án nhà ở xã hội, với số lượng 2.851 căn hộ.

Thông tin về tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2023, Thành phố đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 1 dự án, với 1.275 căn hộ.

Ngoài ra, TP.Đà Nẵng đang triển khai 5 dự án với 3.086 căn hộ, đang xin chủ trương chuyển đổi công năng 2 khu ký túc xá tập trung phía Tây thành phố và Khu ký túc xá tập trung phía Tây thành phố mở rộng tại Khu đô thị công nghiệp Hoà Khánh với 728 căn.

Thành phố Đà Nẵng cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư và đang kêu gọi đầu tư 3 dự án với 2.851 căn. Ngoài ra đang phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn địa điểm để triển khai 1 dự án thiết chế công đoàn, gồm nhà ở và các thiết chế văn hoá, giáo dục, phục vụ công nhân tại quận Liên Chiểu.

Hiện Thành phố Đà Nẵng có quỹ nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước gần 10.000 căn hộ – cao nhất cả nước để bố trí cho thuê đối với các đối tượng khó khăn về nhà ở, thực hiện chính sách an sinh xã hội.

DSC 2194
Thành phố Đà Nẵng có quỹ nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước gần 10.000 căn hộ.

Theo Sở Xây dựng, thời gian đến thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung rà soát công tác quản lý sử dụng nhà ở xã hội. Ưu tiên nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngân sách để bố trí đối với đối tượng là người có công cách mạng, hộ nghèo, cán bộ công chức có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Đồng thời, triển khai lập và thực hiện Đề án thí điểm bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đang bố trí cho thuê, với số lượng 1.715 căn hộ, nhằm tạo điều kiện cho người đang thuê được mua nhà ở xã hội để ổn định cuộc sống, giảm nguồn lực của nhà nước trong công tác quản lý vận hành nhà ở và bổ sung nguồn kinh phí để tái đầu tư các dự án nhà ở xã hội mới.

Bên cạnh đó, ưu tiên nguồn vốn ngân sách để triển khai các dự án nhà ở xã hội cho người có công với cách mạng, chuyển đổi công năng 3 khu ký túc xá tại Khu đô thị công nghiệp Hoà Khánh sang nhà ở công nhân. Thành phố Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện về quỹ đất, cơ chế chính sách để kêu gọi đầu tư nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách để bán, cho thuê…

Tính đến tháng 5/2023, TP.Đà Nẵng đã hoàn thành 15.213 căn hộ chung cư và 1.146 phòng ký túc xá sinh viên.

Trong đó, nguồn vốn ngân sách đã đầu tư hoàn thành 39 dự án chung cư với 10.579 căn hộ và 2 dự án ký túc xá sinh viên tập trung với 1.146 phòng, với tổng vốn đầu tư lũy kế đến nay hơn 3.500 tỷ đồng.

Từ năm 2009, TP.Đà Nẵng kêu gọi đầu tư nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách; đến nay, đã triển khai 9 dự án với 7.511 căn hộ; trong đó đã hoàn thành 4.634 căn hộ, đang xây dựng 2.877 căn hộ.

Nguồn: baodautu.vn

All in one