Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có khoảng 10.000 tỷ đồng và 800 triệu USD tổng vốn đầu tư đăng ký vào các khu công nghiệp.

Thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt Đề án nghiên cứu kêu gọi, xúc tiến các nhà đầu tư lớn vào các khu công nghiệp mới của Thành phố.

Đề án của TP.Đà Nẵng đã đề ra những mục tiêu quan trọng cho định hướng thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN) trong giai đoạn 2022 – 2025 và tầm nhìn năm 2030.

Hiện trên địa bàn TP. Đà Nẵng có 6 KCN, tổng diện tích hơn 1.066 ha đang hoạt động. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các KCN thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, với việc bổ sung 3 KCN mới là Hòa Cầm – Giai đoạn 2, Hòa Nhơn, Hòa Ninh, với diện tích tăng thêm là 880ha.

Như vậy, tính đến cuối năm 2020, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có 9 KCN, với 7 KCN nằm trong quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam, 1 KCN được chuyển đổi một phần (KCN dịch vụ thủy sản Đà Nẵng) và 1 KCN được chuyển đổi nằm ngoài quy hoạch các KCN thành phố Đà Nẵng giai đoạn tới là KCN Đà Nẵng.

KCN cao scaled
Thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt Đề án nghiên cứu kêu gọi, xúc tiến các nhà đầu tư lớn vào các khu công nghiệp mới .

Theo định hướng thu hút đầu tư, TP. Đà Nẵng đặt mục tiêu, tổng vốn đầu tư đăng ký vào các KCN đến năm 2030 đạt khoảng 10.000 tỷ đồng và 800 triệu USD. Trong đó, tăng dần tỷ suất thu hút đầu tư các dự án trên 1 ha đất công nghiệp của KCN thêm khoảng 20% vào năm 2025 và 30% vào năm 2030.

Ngoài ra, có 2 KCN được xây dựng và bước đầu thực hiện kế hoạch chuyển đổi 2 KCN hiện hữu thành KCN sinh thái. Tỷ lệ KCN đã đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 100% vào năm 2025. Phấn đấu đáp ứng từ 30% nhu cầu nhà ở của người lao động trong KCN đến năm 2030. Giải quyết việc làm cho 2.000 lao động vào năm 2025 và 10.000 lao động vào năm 2030.

Thành phố Đà Nẵng sẽ triển khai đầu tư hình thành 4 KCN mới theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung gồm: KCN Hòa Cầm giai đoạn 2, KCN Hòa Nhơn, KCN Hòa Ninh và bổ sung vào quy hoạch 1 KCN mới.

Tổng diện tích 4 KCN mới dự kiến khoảng 1.227 ha. Trong đó ưu tiên thu hút đầu tư vào các KCN theo hướng công nghiệp chuyên sâu, hình thành các cụm liên kết công nghiệp với các KCN hiện hữu.

Khu CNC 10
Thành phố Đà Nẵng đã có 9 KCN, với 7 KCN nằm trong quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam

Thành phố Đà Nẵng có định hướng cụ thể cho những nhóm nghề thu hút đầu tư vào các KCN mới. Theo đó, KCN Hòa Ninh với nhóm ngành nghề công nghiệp điện tử, cơ khí, sản xuất hàng tiêu dùng, dược phẩm… Phấn đấu thu hút ít nhất 2 dự án đầu tư có quy mô vốn trên 100 triệu đô la Mỹ, ưu tiên thu hút các dự án có suất đầu tư từ 5 triệu đô la Mỹ/ha.

Khu công nghiệp Hòa Nhơn với nhóm ngành nghề công nghiệp nhẹ, vật liệu xây dựng cao cấp… Phấn đấu thu hút ít nhất 2 dự án đầu tư có quy mô vốn trên 60 triệu đô la Mỹ, ưu tiên thu hút các dự án có suất đầu tư từ 4 triệu đô la Mỹ/ha.

Khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2 với nhóm ngành nghề lắp ráp cơ khí, chế tạo phụ tùng điện và điện tử, sản xuất hàng tiêu dùng, đồ gia dụng. Phấn đấu thu hút ít nhất 1 dự án đầu tư có quy mô vốn trên 50 triệu đô la Mỹ, ưu tiên thu hút các dự án có suất đầu tư từ 4 triệu đô la Mỹ/ha.

Thành phố Đà Nẵng ưu tiên thu hút nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp phụ trợ, các dự án có công nghệ tiên tiến hiện đại, thân thiện với môi trường, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, khoáng sản, đất tạo điều kiện và tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài.

Đồng thời, thu hút các tập đoàn lớn, nhà đầu tư có tiềm lực về tài chính và năng lực kinh nghiệm, sử dụng công nghệ cao nhằm góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội của thành phố…

Nguồn: baodautu.vn