Tại kỳ họp thứ 13 HĐND TP.HCM khóa X, UBND TP.HCM đã có tờ trình xin ý kiến HĐND thành phố về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn thành phố.

giá đất
Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND thành phố trình HĐND thành phố cho ý kiến giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn như hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 được UBND thành phố ban hành tại Quyết định 05/2023/QĐ-UBND (Quyết định số 05 – ngày 17/01/2023).

Đề xuất này nhằm ổn định và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và người dân ổn định sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Theo UBND thành phố, hiện kinh tế-xã hội năm 2023 và dự báo năm 2024 trên địa bàn TP.HCM sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, giá đất và tình hình giao dịch bất động sản khá trầm lắng. Đồng thời, hiện nay Quốc hội cũng đang xem xét Luật Đất đai (sửa đổi) theo hướng bỏ Khung giá đất và xây dựng Bảng giá đất phù hợp với giá giao dịch trên thị trường.

UBND thành phố cho rằng qua báo cáo của các sở, ngành, quận, huyện và TP. Thủ Đức trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định số 05 không gặp khó khăn, vướng mắc và phản ánh của các đối tượng bị tác động của quyết định.

Do đó, trường hợp giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn thành phố như hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 sẽ không ảnh hướng đến các đối tượng áp dụng.

Theo Quyết định số 05 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn, TP.HCM phân 03 nhóm đối tượng để áp dụng hệ số.

Nhóm 1: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải đất ở sang đất ở đối với diện tích đất ở vượt hạn mức thì áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất là 2,5 lần giá đất do UBND thành phố quy định và công bố.

Nhóm 2: Trường hợp xác định đơn giá thuê đất hằng năm cho chu kỳ ổn định đầu tiên; xác định đơn giá thuê đất hằng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo; xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; xác định đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê thì áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng tùy theo mục đích sử dụng đất và khu vực.

Nhóm 3: Trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá… thì cũng áp dụng tương tự như nhóm 2 với mục đích sử dụng đất thuê ở hàng đầu tiên.

k
Cùng với việc giữ nguyên hệ số K, năm 2024, UBND TP.HCM kỳ vọng mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2024 đạt từ 7,5 – 8% và hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước.

Hệ số điều chỉnh giá đất (K) tại TP.HCM được giữ nguyên từ năm 2020 đến năm 2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất trong 3 năm này của TP.HCM tương ứng hệ số từ 1,5 – 2,5 so với Bảng giá đất tùy theo nhóm và khu vực.

Tuy nhiên, năm 2023, hệ số K trên địa bàn TP.HCM đã được điều chỉnh tăng thêm 1 so với hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 được ban hành tại Quyết định 53/2021/QĐ-UBND (tương ứng hệ số từ 2,5 – 3,5 so với bảng giá đất).

Nguồn: vneconomy.vn

All in one