Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng hàng không Đồng Hới trị giá 1.844 tỷ đồng được giao cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là nhà đầu tư.

ý tưởng đầu tư dự án Cảng hàng không Đồng Hới
Một số ý tưởng thiết kế đầu tư Cảng hàng không Đồng Hới.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình vừa ký Quyết định số 2571/QĐ – UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng hàng không Đồng Hới.

Dự án được giao cho ACV là nhà đầu tư với mục tiêu xây dựng nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không Đồng Hới để nâng công suất khai thác Cảng hàng không Đồng Hới đạt 3 triệu hành khách/năm, khai thác hành khách quốc nội; mở rộng sân đỗ máy bay (giai đoạn 1, xây dựng mới 4 vị trí đỗ máy bay, nâng tổng vị trí đỗ máy bay lên 8 vị trí code C) trên diện tích sử dụng đất dự kiến là 15,016 ha.

Cụ thể, Dự án sẽ xây dựng mới nhà ga hành khách T2 về phía Đông Nam nhà ga hành khách hiện hữu, với 2 cao trình, diện tích nhà ga khoảng 16.800m2 sàn sử dụng; xây dựng hệ thống hạ tầng cầu cạn trước nhà ga, sân đỗ ô tô, đường giao thông kết nối và các hệ thống khác đảm bảo đồng bộ khai thác.

Về quy mô phần thiết bị, Dự án đầu tư các hệ thống thiết bị đồng bội đảm bảo công suất khai thác nhà ga 3 triệu hành khách/năm, bao gồm các hệ thống: xử lý hành lý, làm thủ tục hàng không; hệ thống cầu hành khách; hệ thống kiểm soát an ninh hàng không; hệ thống quản lý thông tin…

Bên cạnh đó, Dự án còn mở rộng sân đỗ máy bay về cả phía Đông và phía Tây sân đỗ máy bay hiện hữu, đáp ứng 4 vị trí đỗ máy bay, nâng tổng số vị trí đỗ máy bay lên thành 8 vị trí đỗ, diện tích mở rộng phần sân đỗ máy bay kết cấu bê tông xi măng khoảng 25.300m2, xây dựng hệ thống thoát nước, sơn kẻ tín hiệu, hệ thống tiếp địa đồng bộ; đầu tư hệ thống đèn hiệu, chiếu sáng, biển báo đảm bảo đồng bộ.

Vốn đầu tư của Dự án là 1.844 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư chiếm 100% vốn đầu tư; thời hạn hoạt động của dự án là đến hết năm 2050.

Khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư mà nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đầu tư và đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật thì được xem xét gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư nhưng không quá 50 năm (trừ trường hợp pháp luật tại thời điểm đề xuất gia hạn có quy định khác).

Tại Quyết định số 2571, UBND tỉnh Quảng Bình xác định tiến độ góp vốn, huy động vốn Dự án là kể từ ngày ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Đối với hạng mục xây dựng Nhà ga hành khách T2, nhà đầu tư phải khởi công Quý III/2024; hoàn thành, đưa vào sử dụng Quý I/2026.

Đối với hạng mục mở rộng sân đỗ máy bay, ACV phải thực hiện trong vòng 17 tháng (đồng bộ với tiến độ đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T2).

UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư là thủ tục ban đầu để nhà đầu tư có cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo nhằm đảm bảo các điều kiện pháp lý triển khai đầu tư dự án; trong quá trình thực hiện các thủ tục, nhà đầu tư, các sở, ban ngành, địa phương phải tuân thủ các quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan đến dự án theo đúng quy định.

Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, nếu nhà đầu tư không hoàn thành thủ tục, giao đất cho thuê đất đối với dự án thì quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hết hiệu lực thi hành và không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến dự án.

Nguồn: baodautu.vn

All in one