Qua 34 năm hình thành và phát triển, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tiếp tục khẳng định là cơ chế liên kết kinh tế khu vực hàng đầu, khởi xướng và đi đầu thúc đẩy xu thế tự do hóa kinh tế, thương mại và đầu tư trong khu vực và trên thế giới.

APEC
Mỹ là nước chủ nhà APEC 2023. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ
All in one