Tính hết tháng 8/2023, Bộ Giao thông vận tải giải ngân đạt khoảng 49.723 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ và gần bằng cả năm 2022, tiếp tục duy trì ở mức cao hơn bình quân chung cả nước…

Bộ Giao thông vận tải giải ngân khoảng 49.723 tỷ đồng, đạt khoảng 52% kế hoạch năm và đạt 95% kế hoạch các chủ đầu tư đăng ký.
Bộ Giao thông vận tải giải ngân khoảng 49.723 tỷ đồng, đạt khoảng 52% kế hoạch năm và đạt 95% kế hoạch các chủ đầu tư đăng ký.

Thông tin từ Bộ Giao thông vận tải cho thấy tính hết tháng 8/2023, trong tổng kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 95.200 tỷ đồng, Bộ Giao thông vận tải đã giải ngân khoảng 49.723 tỷ đồng, đạt khoảng 52% kế hoạch năm.

DỒN LỰC GIẢI NGÂN CAO TỐC BẮC – NAM

Cũng theo Bộ Giao thông vận tải, tiến độ giải ngân đến hết tháng 8/2023 đạt 95% so với kế hoạch các chủ đầu tư đăng ký. So với cùng kỳ năm 2022, kết quả giải ngân cao gấp 2,2 lần về giá trị và cao hơn 12% về tỷ lệ (hết tháng 8/2022, Bộ Giao thông vận tải giải ngân khoảng 22.263 tỷ đồng, đạt khoảng 40% kế hoạch).

Giá trị giải ngân 8 tháng qua tập trung ở các dự án cao tốc Bắc – Nam, đạt hơn 36.200 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 74% giá trị giải ngân của cả Bộ Giao thông vận tải.

Bên cạnh đó, các dự án quan trọng, cấp bách giải ngân 547 tỷ đồng, đạt hơn 34% kế hoạch năm và 60% kế hoạch các chủ đầu tư đăng ký.

Các dự án ODA giải ngân hơn 5.000 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch năm và 99% kế hoạch giải ngân các chủ đầu tư đăng ký.

Các dự án trong nước khác, giải ngân 7.870 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch năm và đạt 96% kế hoạch các chủ đầu tư đăng ký.

Dù năm 2023, Bộ Giao thông vận tải được giao khối lượng công việc khổng lồ với nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công kỷ lục trên 95.000 tỷ đồng, gấp 1,7 lần năm 2022 nhưng chỉ trong 8 tháng năm 2023, bộ đã giải ngân gần bằng con số cả năm 2022 (53.000 tỷ đồng) cho thấy sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn.

Xét theo nhóm chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các chủ đầu tư thuộc Bộ giải ngân gần 46.900 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 95% giá trị giải ngân của Bộ Giao thông vận tải và đạt gần 54% kế hoạch năm, tương đương 95% kế hoạch do các chủ đầu tư đăng ký.

Một số ban quản lý dự án có kết quả giải ngân đáp ứng hoặc cao hơn mức trung bình chung của Bộ như: Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án Thăng Long, Ban Quản lý dự án 6, Ban Quản lý dự án 7, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, Cục Đường bộ Việt Nam , Ban Quản lý dự án Đường sắt.

Các chủ đầu tư khác giải ngân hơn 2.800 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch năm và 90% kế hoạch do các chủ đầu tư đăng ký.

GIÁM SÁT CHẶT CHẼ, TĂNG TỐC CÁC DỰ ÁN

Dù tiến độ giải ngân của Bộ Giao thông vận tải vẫn duy trì ở mức cao hơn bình quân chung cả nước (42,3%), song để giải ngân hết số vốn còn lại khoảng 45.500 tỷ đồng trong 5 tháng cuối năm là thách thức rất lớn, cần sự nỗ lực, quyết tâm, đổi mới trong triển khai thực hiện của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và yêu cầu đôn đốc, giám sát chặt chẽ của các cơ quan tham mưu.

Để đôn đốc giải ngân cuối năm, đối với các dự án chuẩn bị đầu tư như: Quốc lộ 8C của Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh; tuyến tránh phía Đông thành phố Đông Hà của Sở Giao thông vận tải Quảng Trị; Quốc lộ 4B Lạng Sơn của Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn; đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu – Ngã ba Trung Sơn, đoạn Rạch Sỏi – Bến Nhất, Gò Quao – Vĩnh Thuận của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các chủ đầu tư phải quyết liệt đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư, khởi công các dự án đúng kế hoạch để giải ngân nguồn vốn bố trí.

Với một số dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2017 – 2020 như: cầu Mỹ Thuận 2, Diễn Châu – Bãi Vọt, Cam Lâm – Vĩnh Hảo, các chủ đầu tư được đề nghị chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tăng mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công; rà soát quy định hợp đồng để đề xuất xử lý theo quy định trong trường hợp các nhà đầu tư không đáp ứng năng lực theo yêu cầu.

Theo dự kiến, hai dự án thành phần hoàn thành trong năm 2024 nên cần đẩy nhanh tiến độ,  theo dõi, giám sát chặt chẽ. Trong đó, riêng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt hoàn thành thàng 5/2024, hiện thời gian triển khai dự án khoảng 27/36 tháng (khoảng 75% thời gian), sản lượng đạt khoảng 50,61%, chậm 4,8% so với tiến độ điều chỉnh lần 3 và chậm 27% so lần đầu. Dự án Cam Lâm – Vĩnh Hảo hoàn thành tháng 3/2024 có sản lượng đạt khoảng 72%, chậm khoảng 7,3%.

Riêng với dự án cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021 – 2025 tính đến hết tháng 8/2023 giải ngân được khoảng 26.800 tỷ đồng, đạt gần 60% kế hoạch giao; riêng năm 2023 giải ngân được 7.000 tỷ đồng, đạt 47% vốn kế hoạch. Hiện giải ngân vốn cho công tác giải phóng mặt bằng chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần phối hợp với các địa phương tập trung xử lý dứt điểm vướng mắc, hoàn thiện thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Đồng thời, rà soát để điều hòa nguồn vốn giải phóng mặt bằng dự kiến không giải ngân hết cho công tác xây dựng, phấn đấu giải ngân hết số vốn được giao.

Nguồn: vneconomy.vn

All in one