Tỉnh Bình Thuận đã và đang nỗ lực để thúc đẩy phát triển công nghiệp, đưa công nghiệp trở thành động lực cho tăng trưởng

Động lực công nghiệp

So với các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, những năm trước đây, công nghiệp của tỉnh Bình Thuận chưa phát huy đúng tiềm năng, lợi thế. Nhưng điều này đã dần được đảo ngược, khi lĩnh vực công nghiệp của Bình Thuận được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm, rót vốn để triển khai các dự án.

Từ năm 2010 đến nay, tỉnh Bình Thuận đã tập trung cơ cấu lại mô hình tăng trưởng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2013 – 2022 đạt trên 7%/ năm. Tổng sản phẩm nội tỉnh GRDP tăng từ 38.286 tỷ đồng (năm 2013) lên 96.700 tỷ đồng (năm 2022), tăng gấp 2,5 lần. GRDP bình quân đầu người tăng gấp 2,1 lần, từ 1.530,4 USD (năm 2013) tăng lên 3.283,6 USD (năm 2022). Thu nhập bình quân đầu người tăng 2,74 lần, từ 28,2 triệu đồng (năm 2013) tăng lên 77,3 triệu đồng (năm 2022). Hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu tiếp tục được quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện.

Bình Thuận cũng dần trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư. Nếu như năm 2017, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư, tỉnh Bình Thuận đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 14 dự án với tổng vốn đầu tư 43.000 tỷ đồng và ký thỏa thuận ghi nhớ đăng ký đầu tư cho 20 dự án với tổng vốn đăng ký trên 83.000 tỷ đồng trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp và thương mại.

bai 1 1
Tỉnh Bình Thuận đã có những bước phát triển ấn tượng.

Thì đến năm 2019, tỉnh Bình Thuận tiếp tục trao quyết định chủ trương đầu tư và ký ghi nhớ đầu tư cho 22 dự án với tổng vốn kỷ lục hơn 450.000 tỷ đồng (tương đương hơn 19,2 tỷ USD).

Dòng vốn này đã cho thấy sức hút của Bình Thuận đối với nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận, ông Phùng Hữu Cư cho biết, lĩnh vực công nghiệp của tỉnh đang có những bước tiến ấn tượng. Hiện trên địa bàn tỉnh có 9 khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đưa vào Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp với tổng diện tích 3.003,43 ha.

Trong đó có 6 khu công nghiệp đã và đang đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật với tổng diện tích 1.093,43 ha.

Các khu công nghiệp thu hút được 86 dự án đầu tư thứ cấp với tổng vốn đầu tư 15.961,5 tỷ đồng và 231,89 triệu USD, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 270 ha, tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp đã đầu tư xây dựng là 37%.

Ngoài ra, Bình Thuận còn có 3 khu công nghiệp với quy mô 1.910 ha đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng là Khu công nghiệp Tân Đức, Khu công nghiệp Sơn Mỹ I và Sơn Mỹ II.

“Hoạt động của doanh nghiệp trong khu công nghiệp tương đối ổn định, các chỉ tiêu về doanh thu, kim ngạch xuất khẩu và nộp ngân sách Nhà nước tăng bình quân 10-16%/năm. Các khu công nghiệp đã giải quyết việc làm cho khoảng 12.000 lao động… Có thể thấy, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp, chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa của Bình Thuận đã đạt những kết quả ấn tượng”, ông Cư chia sẻ.

Tăng tốc phát triển công nghiệp

Thống kê cho thấy, tốc độ tăng trưởng (GRDP) của ngành công nghiệp tại Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2020 đạt 18,33%/năm và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tiềm năng, lợi thế của tỉnh từng bước phát huy hiệu quả, thu hút được nhiều dự án đầu tư công nghiệp, nhất là lĩnh vực năng lượng tái tạo. Công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng trưởng cao; công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản giữ được ổn định; công nghiệp bảo quản sau thu hoạch có bước phát triển.

bai 1 2
Tỉnh Bình Thuận hiện hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, thân thiện môi trường

Dù đạt nhiều thành tựu nhưng phát triển công nghiệp tại Bình Thuận vẫn còn gặp không ít những trở ngại. Bởi sản xuất công nghiệp phát triển thiếu cân đối, tăng trưởng chủ yếu dựa vào công nghiệp năng lượng; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo còn thấp …

Để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành Chương trình hành động để triển khai thực hiện hướng tới xây dựng Bình Thuận trở thành tỉnh công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, thân thiện môi trường.

Theo đó, Tỉnh ủy Bình Thuận đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân thời kỳ 2021 – 2030 đạt từ 7,5 – 8,0%. GRDP bình quân đầu người đạt từ 7.800 – 8.000 USD. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP của tỉnh đạt từ 18 – 20%; Tỷ trọng kinh tế số chiếm tỷ trọng trong GRDP của tỉnh đạt khoảng 30%; Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân từ 1,5 – 13%/năm (giai đoạn 2021 – 2025 tăng từ 11,5 – 12,5%/năm; giai đoạn 2026 – 2030 tăng 13%/năm), trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo đạt bình quân trên 10%/năm…

Để cụ thể hóa mục tiêu trên, chương trình hành động Tỉnh ủy Bình Thuận xác định 10 nhóm giải pháp. Trong đó, Bình Thuận quyết liệt đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và hành động quyết liệt, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Xây dựng ngành công nghiệp vững mạnh, tự lực, tự cường. Phát triển, ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy đô thị hóa nhanh và bền vững, gắn kết chặt chẽ và tạo động lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa…

Đồng hành cùng doanh nghiệp, lắng nghe và tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, kịp thời đề ra những giải pháp quyết liệt, đồng bộ để khơi thông những điểm nghẽn nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp.

Với quyết tâm của hệ thống chính trị, được cộng hưởng bởi những tiềm năng lớn, lĩnh vực công nghiệp của tỉnh Bình Thuận đang đứng trước cơ hội lớn để tăng tốc phát triển.

Nguồn:baodautu

All in one