Phát biểu bế mạc phiên họp chiều ngày 9/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ sau 1,5 ngày làm việc, các nội dung trong chương trình phiên họp tháng 1.2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành…

phiên họp
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 29. Ảnh: Quốc hội

Qua kết quả phiên họp, hầu hết các nội dung có liên quan đến chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 5 đã được chuẩn bị cơ bản, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Theo đó, tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Anh man hinh 2024 01 10 luc 22.30.41
Các đại biểu khách mời tham dự phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Đây đều là những nội dung có trong dự kiến chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV;

Xem xét việc giải thích quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Đầu tư công và nội dung khác theo thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm, riêng đối với dự án Luật Tổ chức tín dụng (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có thêm một buổi làm việc nữa để cho ý kiến về dự án luật này để bảo đảm xem xét các nội dung một cách kỹ lưỡng. Qua thảo luận, về cơ bản các cơ quan đã thống nhất về mặt cách thức tiếp cận những quan điểm, mục tiêu. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Chính phủ phối hợp chặt chẽ để có thể bảo đảm tiến độ trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội để sớm ban hành thông báo kết luận các nội dung của phiên họp để làm cơ sở cho các cơ quan tổ chức triển khai thực hiện.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Theo đó, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ Sáu, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội, ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức có liên quan để hoàn thiện dự thảo Luật trên tinh thần kỹ lưỡng, chặt chẽ.

Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật nêu rõ các nội dung đã tiếp thu, chỉnh lý so với Kỳ họp thứ Sáu; các nội dung xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

Cũng tại Phiên họp, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về tờ trình của Chính phủ về việc giải thích quy định tại khoản 1, điều 6, Luật Đầu tư công (quy định về phân loại dự án đầu tư công). Sau khi nghe báo cáo và cho ý kiến, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã kết luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư công rõ ràng, dễ hiểu, quy định tại Luật Đầu tư công và các luật khác không cấm sử dụng các nguồn vốn khác cho việc mua sắm, sửa chữa nhỏ, bảo trì, bảo dưỡng.

Tuy nhiên, để tháo gỡ khó khăn trên thực tế, Chính phủ có thể ban hành văn bản hướng dẫn quy định có liên quan tại Luật Ngân sách nhà nước theo thẩm quyền, đó là cách nhanh nhất. Cách thứ hai là tiếp thu ý kiến phiên thảo luận, Chính phủ chuẩn bị hồ sơ để giải thích điểm B khoản 2 điều 12 Luật Ngân sách nhà nước theo đúng quy trình để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định.

Nguồn: vneconomy.vn

All in one