Tổng mức đầu tư trong cả giai đoạn 2016 – 2021 lên tới hơn 1.800 triệu tỉ đồng, riêng năm 2021 là hơn 350 nghìn tỉ đồng, tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 đạt 4,4% theo giá so sánh, trước khi sụt giảm 3,2% vào năm 2021.

Về cơ cấu nguồn vốn, tỷ trọng đóng góp của khu vực nhà nước giảm liên tục từ 33,4% năm 2016 xuống 23,3% vào năm 2021, trong khi tỷ trọng của khu vực ngoài tư nhân – trong nước và nước ngoài – tăng liên tục, cùng nhau chiếm tới hơn 75% tổng vốn đầu tư xã hội ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Về cơ cấu vốn đầu tư theo ngành kinh tế, các ngành nhận được nhiều đầu tư trong giai đoạn 2016-2021 là CN CB-CT (15,2%), nông nghiệp (12%), sản xuất và phân phối điện (8,9%), xây dựng (8,7%), logistics(7,6%), và bán buôn và bán lẻ (6,3%). Trong đó, ngành CN CB-CT vừa có tỷ trọng lớn đồng thời tốc độ tăng trưởng khá cao so với các ngành khác. Ngành sản xuất và phân phối điện nhiều tiềm năng với mức tăng trưởng giai đoạn trước 2020 tốt song song với được đầu tư nhiều. Ngành nông nghiệp dù chiếm tỷ trọng cao nhưng tăng trưởng tương đối thấp. Ngành thương mại và dịch vụ, bán buôn bán lẻ, logistics chưa khẳng định được vị thế dù được đầu tư nhiều.

Thu hút FDI của Đồng Bằng Sông Cửu Long có một số khởi sắc, tuy nhiên vẫn chưa thực sự hấp dẫn. Lũy kế đến 2021, Đồng Bằng Sông Cửu Long chỉ chiếm 5% số dự án và 8% số vốn đăng ký FDI so với cả nước. Cần nhấn mạnh là sự khởi sắc về thu hút FDI trong mấy năm gần đây không phải nhờ khắc phục được những vấn đề cố hữu liên quan đến cơ sở hạ tầng hay nguồn nhân lực v.v. mà chủ yếu nhờ vào việc khai thác một lĩnh vực tiềm năng mới là năng lượng.

Thay đổi xu hướng đầu tư FDI theo ngành tại ĐBSCL 2016-2021
Thay đổi xu hướng đầu tư FDI theo ngành tại ĐBSCL 2016-2021

Cơ cấu đầu tư FDI có sự thay đổi đột biến trong hai năm 2020-2021 . Lĩnh vực có số dự án FDI lớn nhất là công nghiệp chế biến chế tạo (77,6%), song lĩnh vực tiếp nhận vốn FDI lớn nhất lại là năng lượng (60,25%). Ngành nông nghiệp vốn là thế mạnh của Đồng Bằng Sông Cửu Long nhưng chỉ thu hút được 1,7% số dự án và chưa đến 0,3% vốn FDI đăng ký của toàn Vùng.

Về tài chính – tín dụng, kết quả huy động vốn và tín dụng của Đồng Bằng Sông Cửu Long  chưa tương xứng với vai trò của Vùng trong nền kinh tế quốc gia. Mặc dù chiếm khoảng 18% GDP cả nước, song tỷ trọng huy động vốn của Đồng Bằng Sông Cửu Long  lại giảm từ 6,1% năm 2019 xuống chỉ còn 5,7% năm 2021. Hoạt động tín dụng của Đồng Bằng Sông Cửu Long  cũng tăng nhẹ về số tuyệt đối nhưng tỷ trọng so với cả nước hầu như không đổi, luôn ở mức trên dưới 8%. 

Trong năm 2020, khả năng hấp thụ vốn của Đồng Bằng Sông Cửu Long  không “dẻo dai” khi tốc độ tăng trưởng huy động vốn của ĐBSCL giảm từ 14,9% năm 2019 xuống chỉ còn 7,2%, và tốc độ tăng tín dụng cũng giảm từ 14,3% năm 2019 xuống 10,6%, thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung của cả nước. 

Năm 2021, mặc dù chịu tác động nặng nề của đại dịch nhưng tốc độ tăng trưởng huy động vốn và tín dụng Đồng Bằng Sông Cửu Long  lại tăng khá, đạt 8,0% và 14,6%, xấp xỉ cả nước. Điều này cho thấy khả năng thích ứng khá tốt của hệ thống ngân hàng của Vùng trước thực trạng đứt gãy chuỗi cung ứng và đình trệ sản xuất kinh doanh. 

Năng lực tự cung ứng vốn cho nền kinh tế của Đồng Bằng Sông Cửu Long vẫn chưa đảm bảo. Trong hai năm 2020 và 2021, nguồn vốn huy động chỉ đủ đáp ứng trên dưới 80% nhu cầu tín dụng, thấp hơn so với năm 2019.

Nguồn vốn huy động chủ yếu từ dân cư, có tính ngắn hạn. Tại một số địa phương, số dư tiền gửi của khách hàng cá nhân cao hơn 10 lần so với huy động từ khách hàng doanh nghiệp. Mặc dù trong 5 năm gần đây, nguồn vốn huy động trên 12 tháng có xu hướng tăng mạnh, song nguồn vốn ngắn hạn vẫn chiếm hơn 53% trong tổng nguồn vốn huy động.

Dư nợ tín dụng ngắn hạn cũng cao hơn dài hạn. Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long , hoạt động của các hộ kinh doanh cá thể và khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ trọng lớn, kéo theo nhu cầu tín dụng ngắn hạn cho vốn lưu động. Gần đây các khoản tín dụng dài hạn bắt đầu tăng dần là một tín hiệu tích cực cho thấy các doanh nghiệp có chú trọng đến việc đầu tư nguồn vốn vào mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.

(Nguồn: vnfdi.vn)

>> Thị trường nội vùng tại Đồng bằng sông Cửu Long