Cơ hội đầu tư

( 228 Cơ hội đầu tư)
 Cơ hội đầu tư
dien gio so 7 1527 1

Điện gió ngoài khơi Vĩnh Hải – Sóc Trăng

Ngày đăng: 24/08/2023  Sóc Trăng Diện tích:  Thẩm định: Đã thẩm định
 Cơ hội đầu tư
22222 1

Điện gió ngoài khơi Cù Lao Dung – Sóc Trăng

Ngày đăng: 22/08/2023  Sóc Trăng Diện tích:  Thẩm định: Đã thẩm định
 Cơ hội đầu tư
57

Dự án khu đô thị mới Fenix City – Hậu Giang

Ngày đăng: 08/06/2023  Hậu Giang Diện tích:  Thẩm định: Đã thẩm định
 Cơ hội đầu tư
51

Khu đô thị mới Hoàng Anh – Điện Biên

Ngày đăng: 07/06/2023  Điện Biên Diện tích:  Thẩm định: Đã thẩm định
 Cơ hội đầu tư
9 1

Nam Phương City Bảo Lộc – Lâm Đồng

Ngày đăng: 07/06/2023  Lâm Đồng Diện tích:  Thẩm định: Đã thẩm định
 Cơ hội đầu tư
c1

Dự án Phú Thịnh Plaza Phan Thiết – Bình Thuận

Ngày đăng: 15/05/2023  Bình Thuận Diện tích: 8.503 m2 Thẩm định: Đã thẩm định
 Cơ hội đầu tư
11a

Cụm Công nghiệp Châu Phong – An Giang – A

Ngày đăng: 26/09/2022  An Giang Diện tích: 30 ha Thẩm định: Đã thẩm định
 Cơ hội đầu tư
10

Cụm Công nghiệp Vĩnh Tế – An Giang – A

Ngày đăng: 26/09/2022  An Giang Diện tích: 70 ha Thẩm định: Đã thẩm định
 Cơ hội đầu tư
9

Cụm Công nghiệp Bình Thạnh Đông – An Giang – A

Ngày đăng: 26/09/2022  An Giang Diện tích: 28,8 ha Thẩm định: Đã thẩm định
 Cơ hội đầu tư
8a

Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp An Phú mở rộng – An Giang – A

Ngày đăng: 26/09/2022  An Giang Diện tích: 38,5 ha Thẩm định: Đã thẩm định
 Cơ hội đầu tư
7a

Cụm Công nghiệp Lương An Trà 3 – An Giang – A

Ngày đăng: 26/09/2022  An Giang Diện tích: 30 ha Thẩm định: Đã thẩm định
 Cơ hội đầu tư
7 3

Cụm Công nghiệp Lương An Trà 2 – An Giang – A

Ngày đăng: 26/09/2022  An Giang Diện tích: 55 ha Thẩm định: Đã thẩm định
 Cơ hội đầu tư
5 7

Khu Công nghiệp Định Thành – An Giang – A

Ngày đăng: 26/09/2022  An Giang Diện tích: 275 ha Thẩm định: Đã thẩm định
 Cơ hội đầu tư
4 4

Khu công nghiệp An Nông – An Giang – A

Ngày đăng: 26/09/2022  An Giang Diện tích: 500 ha Thẩm định: Đã thẩm định
 Cơ hội đầu tư
3 7

Khu công nghiệp Xuân Tô – An Giang – A

Ngày đăng: 26/09/2022  An Giang Diện tích: 100 ha Thẩm định: Đã thẩm định
 Cơ hội đầu tư
c3

Khu công nghiệp Hội An – An Giang – A

Ngày đăng: 26/09/2022  An Giang Diện tích: 100 ha Thẩm định: Đã thẩm định
 Cơ hội đầu tư
1 17

Khu công nghiệp Bình Hòa mở rộng – An Giang – A

Ngày đăng: 26/09/2022  An Giang Diện tích: 120 ha Thẩm định: Đã thẩm định
 Cơ hội đầu tư
5 6

Xây dựng Nhà máy chế biến rau, củ, quả tại Kon Plông, tỉnh Kon Tum – A

Ngày đăng: 08/09/2022  Kon Tum Diện tích: 10 ha Thẩm định: Đã thẩm định
All in one